EL TEOREMA DEL MICO

Vivim a l’era de la informació i, paradoxalment, avui ens resulta cada cop més complicat destriar la informació de la desinformació. Vivim entre fake news. Estar més informats que mai vol dir estar millor informats? En el cas del gènere documental, construir desinformació pot resultar més senzill que en altres formats.

L’espectador d’un documental suposa per apriorisme que l’equip que l’ha realitzat no ha manipulat ni modificat les situacions que ha gravat i, per això, li concedeix sempre un alt grau de veracitat. El subconscient ens diu: és un documental, no està guionitzat, no està ficcionat.

De manera més explícita que implícita, més irònica que còmica, El Teorema del Mico pretén crear cert sentit crític als espectadors. Vol ser un crit d’alerta. Si el que acabem de veure era tot fals, quantes altres mentides ens hem empassat?

Falsos documentals en què es relata amb màxim rigor un fet insòlit succeït a Catalunya.

Una producció de La Kaseta Ideas Factory.

Teorema-Micos_H_LAKASETA