BIENNAL DE PENSAMENT 2020

Petites càpsules per a la Biennal de pensament Ciutat Oberta 2020 organitzar per l’Ajuntament de Barcelona.

biennal del pensament 2020